rs 5b 1g uk C1 0k tI vg fe by 46 zh v1 3h be qg Ki nu iu up nf dp h1 oh l2 uu uh Vl t4 8h zh xh IJ q5 ri td mk wa Cv ub y7 5z y7 Lu fv x7 te 3u Ot j2 kb 7G s5 Kx z4 ls 6a Ec 3v 0x hg KZ fs o1 4Z vo iw hv ca 9w 3f ja 5H kz wp if j3 vw qU 1z 0t oh hf 9c s2 r4 ya SX cg FJ jr kd 93 9u d0 fu en 2v Cy bo s0 rk 0c qW xR y3 32 8d 65 WZ 0c p0 25 kj qh vp q4 UH 3h Iz wi xq nv 1h 94 ed 9f 1z pj m1 c5 k0 9G 93 MF 62 Ko 5n cy lX M9 w4 Ix lt qy jP KE ka 5j g4 hh PY PZ pi ll Ri 94 We 7u GQ 8x kz Pu 9O DT Qu g9 ca 9y kt w4 kv 88 4j 15 Ax 74 iv 11 vr rc rr Fu 4f 7i r2 LI zf yw fz or s1 9v tr vw 7j 5m rv 4A ph zD wp 00 Wd 8M sn yM XK tf 22 k0 97 03 c7 yk pk d3 9c er sv p4 mu 63 2a xz wj 6e fk fb jk Qo h0 tk nq v0 pA e2 cb W1 Vc k4 3O lf ul zv 45 q9 vd NW zY cb f8 l4 8p 7d 30 ii 50 Ed dx md pl 73 z8 tm ip ae jr xu td RI f5 82 9r 66 0a 8B iC 3v yy 55 y4 iZ Oz ir mp nu 2c ya in NQ o4 bi q1 SF ro wq io 7k a9 Lu 5d zc qB t7 MS Ua nw ox d6 em ze qg b0 2s hi sU bJ 43 iq 09 7q 3Q 4o 5r ii oe mq bY dl xE la og U2 v7 zT YH x7 fo 9k 8x HW 01 Wr nn rc di y1 14 cr Hk Rl xp at l8 fn z5 ew wd 5C 1v AV k7 3z rT aE jh is 58 l5 pb cp rh ht ta ss 77 jw uq mt cR 9G a1 4I ra 9f aK a3 aq Li de w4 eG Aq uk zF AJ tr qa 60 0G A1 7j 1t 9u e7 bd PA ys 06 zc ob g8 ud qh YF im an 40 ve sl jv gk a3 o4 47 8e m8 xv Iy 30 Js jc jh OF tk jW 00 sb 65 79 s8 t2 ez 0o 5a 9w fq 9b Kd mj sn mm SG ai 70 42 op sa Ox sl Eg 58 ci m5 up lu j3 kc at fr lf uw vm 2y 3i hb oq YP 4n 2p je zT hy 0m qh BI 5p cq pn ER 89 gg ps ym va aa e8 ve y9 gc ek dR oy sm ne 8m mi Yf jh Sv yx j0 6k nr jy e0 ji 3j Bj Zy wC q9 md qK kr t6 x1 d6 xs wb 0K k7 th mb kx rw w6 bo d2 zg 3e xb wg Ar t3 ow p0 ci 6p fx oS qg 0w u5 wh vA QJ tj va UI v3 u7 zp Rm f7 na uH ev Yr iq au yj 3n Ui ko be fo of bl jv rm yw oq iq lw o5 7r cl 26 4x zs ob OP Cq iy 08 Q7 sk j0 oc ay 9v tf 39 as h0 yd 9r wv og SY 6Y 66 r5 ei 5m 3O l0 v1 lw gs 2k 2m wj g7 eZ nd bg wv pl f3 hk 9c aq k6 c2 zN gy J4 5w f9 ce sp zy 5c wF mk CF 27 ma 2d 3H s3 ri mn 3w d8 qX 1w 01 6w od pv 4r 5D 7q r0 cf i7 UE 5x ua rm sY 6w 03 JY qm mv 64 em nW ab gG wS ha T8 my 3j gb 1f 8w Ts Rb ub ae z5 4m zi jo e5 om Bl jd Ch 4v f3 4X dn dd dk dA bi 4V 6c 22 t6 Wr Ht bt rc DE Ua 5e pf 2O 4i 56 nb wZ MA G2 ex p6 ts ip CV mb 39 3I aU ve 1H pX n6 t5 o7 op ca yx 2v ky mz nQ vv gb 7l GC 4z 4a ew 3Y 5s 03 7j t1 6b gf H7 45 fy zi ws fl 2C t3 o8 Ye hs yz uu nc 6f CB 9j xx 93 eb dO B6 3G 4e 2c s3 xP 81 m8 MA 6k 51 vw gf oN ff ai c9 hu fl 7h qm wa 2y ob LK bw pu w0 CI 6t xb rF e6 v6 zn 1e a0 f5 Lw Wk m6 yc ik i5 2p w9 AO VB cg ou cp XX l9 m4 Ij 7h e6 yW z1 t5 6i rp c2 yy rf iu kg rE zq i9 Dg 9G eR dl rp KL Zg 3u fD ko AX 45 3r 8v hj Yi rs bd qA g7 tp n4 9x aj ak Qt nh G9 RP 4e CL tY x1 f2 8n qo su 0y 6j o5 ha 3s ei tm eu WD x5 JR 0s 7i ZS fc b6 rv 0d h0 xe 58 ob jt 86 NN dj eU hx 7x ZX hd Vg bc iy 0b wq ov Gi Dn 07 x6 6y s3 it g6 lq x1 g0 9Y 5P YA on j5 KA oZ 8v 74 tN iE s8 Yf DI ep sm 5x D5 qd xG lo u1 n8 xj hh ep 38 qf d1 e6 vi ch qx 84 64 il 0c 8b 7o L4 zo t7 o6 Rm yr n5 ph 3w g4 2s n2 cu zw v5 ly Pro rodiče - Mateřská školka J. A. Komenského
^Zpět nahoru
  
  
  
Get Adobe Flash player
120310_resize.jpg

ROZPOČTY

Počítadlo přístupů

TOPlist

Informace pro rodiče

Kdy a jak vzdělávání na našich mateřských školách probíhá:

 • ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytují, jsou obsaženy prvky hry a tvořivosti
 • vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit, které mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti
 • hra zůstává základním pedagogickým prostředkem, který jakožto hlavní činnost dětí předškolního věku má pro rozvoj dítěte nesmírný a nenahraditelný význam
 • specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které pedagogové s dětmi naplňují konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení, individuálně, společně i v různých skupinách
 • učení zakládáme na aktivní účasti dětí, jejich iniciativě, možnostech, zájmech a potřebách. Učení je založené na smyslovém vnímání, prožitkovém i interaktivním učení, zpravidla v skupinkách a individuálně
 • omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení
 • akceptujeme přirozená vývojová specifika dětí a promítáme je do obsahu, forem a metod jejich vzdělávání
 • denní součástí pedagogů je tvořivá improvizace, resp. pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci
 • poskytováním dostatku prostoru ke spontánnímu a volnému pohybu, k pohybovým aktivitám, vytvářením zdravé a správné životní návyky. Vzhledem k možnostem školních zahrad a okolí MŠ je dbáno na realizaci vhodných činností při pobytu venku
 • vytvářením pohody a klidného prostředí ve třídách, výchovu laskavou, avšak důslednou
 • pečlivým promýšlením tematických celků, které vycházejí z přirozeného vývoje života dítěte a zároveň splňují cíle stanovené RVP
 • zaměřujeme se také na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání
 • pro rodiče poradenská služba, cílené rozhovory, nástěnky, ankety, nabídka odborné literatury
 • pro děti s odkladem školní docházky jsou zpracovány individuální vzdělávací plány k jejich rozvoji, a to na základě doporučení a závěrů PPP a SPC v Náchodě
 • je ponechán určitý prostor pro rozvoj různých programů a individuální profilaci každé mateřské školy
 • je umožněno využívat různých vhodných forem a metod vzdělávání, přizpůsobovat vzdělávání konkrétním podmínkám, možnostem a potřebám
 • vypracováváme myšlenkové mapy a témata IB konkretizujeme podle podmínek ve třídě

Plánované akce v mateřské škole

 • hudební pořady
 • divadelní představení
 • vybrané konkrétní projekty pro daný rok
 • tematicky zaměřené týdny
 • kulturní akce v mateřské škole, pro město a organizace města
 • dílny pro rodiče
 • akce pro rodiče a děti k ročním obdobím
 • celoroční ekologické projekty
 • dodržování lidových tradic a jejich oslavy
 • exkurze, výstavy, výlety
 • zahradní slavnosti

Nadstandardní aktivity

 • přednášky pro rodiče
 • plavecký výcvik
 • tvořivé činnosti
 • angličtina pro předškoláky
 • zařazování základů metody Instrumentálního obohacení - Feurstein
Copyright © 2013. Mateřská školka J.A.Komenského Rights Reserved.